Quotidien Finance digitale, open finance, blockchain
              Atradius N.V. realiseert recordwinst in 2006


Atradius N.V., een van ’s werelds grootste aanbieders van kredietverzekeringen en incasso, kondigt vandaag een stijging aan van de nettowinst uit lopende activiteiten van 27,9%: € 105,3 miljoen in 2006 in vergelijking met € 82,3 miljoen in 2005. Beëindigde bedrijfsactiviteiten meegeteld, bedroeg de nettowinst over 2006 5% meer dan in 2005. De winststijging is mede het resultaat van 1,7% hogere bruto premie-inkomsten - € 1.076,5 miljoen in 2006 vergeleken met € 1.058,8 miljoen in 2005 - en een daling van de netto operationele kosten van 7,8%: van € 341,6 miljoen in 2005 tot € 315,0 miljoen in 2006.Financiële toelichting

  • De nettowinst uit lopende activiteiten nam toe met 27,9% tot € 105,3 miljoen (2005: € 82,3 miljoen)
  • De nettowinst steeg met 5,0% tot € 105,3 miljoen (2005: € 100,3 miljoen)
  • Het beleggingsresultaat nam toe met 20,9% tot € 55,5 miljoen (2005: € 45,9 miljoen)
  • De totale omzet na herverzekering steeg met 2,6% tot € 749,3 miljoen (2005: € 730,2 miljoen)
  • De netto expense ratio verbeterde: 41,0% in 2006 ten opzichte van 47,4% in 2005
  • De netto claims ratio verbeterde van 45,8% in 2006 ten opzichte van 43,9% in 2005
  • De netto gecombineerde ratio verbeterde van 91,3% in 2005 tot 86,8%
  • De rentabiliteit van het eigen vermogen was 16,3% in 2006 vergeleken met 18,1% in 2005 (2005: 15,1% exclusief de netto winst van beëindigde activiteiten)
Verzekeringsactiviteiten

De bruto premie-inkomsten stegen in 2006 met 1,7% in vergelijking met 2005 en de inkomsten uit kredietlimietaanvragen namen toe met 2,4%. De traditionele inkomsten uit kredietverzekering stegen met 3,4 %, voornamelijk dankzij groeimarkten in Oost-Europa, de Verenigde Staten en Australië. Verder droeg de afdeling Special Products, met specifieke producten voor het afdekken van uiteenlopend betalingsrisico, € 19 miljoen bij aan de verzekeringsomzet. Het succes en de uitbreiding in nieuwe markten werd gedeeltelijk teniet gedaan door de aanhoudende prijsdruk in ontwikkelde markten.

De inkomsten uit de bonding activiteiten waren € 10 miljoen lager dan vorig jaar. Dit is het gevolg van het doorvoeren van verbeteringen in deze portfolio om weer winstgevend te kunnen optimaliseren.

De herverzekeringsactiviteiten, waarin Atradius herverzekering biedt aan derden, bracht minder premie op dan vorig jaar. Dit komt enkel door gewijzigde methodiek waarop de premie wordt toegerekend aan financiële jaren, waardoor ongeveer € 25 miljoen aan inkomsten wordt doorgeschoven van 2006 naar latere jaren. Zonder deze boekhoudkundige aanpassing zou deze verzekeringsactiviteit een groei van 3,9% hebben gerealiseerd ten opzichte van 2005.

Peter Ingenlath, waarnemend CEO van Atradius: "Het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve kredietverzekeringsproducten die tegemoetkomen aan de behoeften van onze klanten en onze verbeterde klantenservice, zijn factoren die in belangrijke mate bijdragen aan de omzetgroei. Tegelijkertijd blijven we onze aandacht richten op de verbeterde prestaties van onze bonding unit door ons te richten op het behouden en bewerkstelligen van winstgevende activiteiten in Italië, Frankrijk en Scandinavië."

Service

De service inkomsten verbeterden met 12,5% naar € 55,0 miljoen in 2006 (2005: € 48,9 miljoen). Dit is het gevolg van 21,0% groei in de incasso-omzet.

Peter Ingenlath: "Incasso en Informatie services blijven van toenemend belang voor ons. Wij zijn een van de weinige bedrijven met een uitgebreid internationaal incassonetwerk. Men ziet dit terug in onze groeicijfers en dit is een van de redenen om nog verder uit te breiden. In 2006 hebben we nieuwe incassokantoren in Polen en Australië geopend en dit jaar verwachten we kantoren in Hongarije, Mexico, Ierland en Hong Kong op te zetten."

Markten

Atradius realiseerde omzetgroei in alle markten behalve in Duitsland en België. In Duitsland werd de premiegroei teniet gedaan door premieteruggave aan verzekerden ten gevolge van een lage schade ontwikkeling. In België daalden de premies door opzeggingen en een langzamere nieuwe business ontwikkelingen.

Ons marktaandeel groeit in Scandinavië en Groot-Brittannië respectievelijk met 8,6% en 4,2% in het afgelopen jaar door een sterk productaanbod dat resulteerde in solide nieuwe business en het behoud van huidige klanten. De omzet in Italië nam toe met 3,6%, maar de meeste andere Zuid-Europese markten kenden het afgelopen jaar slechts een marginale groei. De Oost-Europese markten groeiden het afgelopen jaar gemiddeld met meer dan 80%, terwijl ook Australië (18%) en NAFTA (16%) een sterke omzetgroei wisten te realiseren door uitbreiding van de dekking door Atradius en verbetering van naams- en productbekendheid in deze markten. De Global business unit, die service biedt aan multinationals met behoefte aan kredietverzekering in verschillende landen, groeide in 2006 met 24% en profiteerde van kantooropeningen in nieuwe en opkomende markten.

Geografische expansie

In 2006 opende Atradius nieuwe kantoren in Hong Kong en China, ging een samenwerking aan met China Continent Insurance Company, breidde zijn joint venture uit met Tokio Marine en Nichido Fire Insurance Company in Japan, kreeg voet aan de grond in Brazilië en Atradius opende begin 2007 een kantoor in Singapore. Verder zijn de aandeelhouders van Atradius de voorwaarden overeengekomen voor het samengaan van Atradius met Crédito y Caución. De totstandkoming van deze combinatie zal naar verwachting afgerond zijn voor het eind van het jaar, afhankelijk van de goedkeuring van verschillende toezichthoudende instanties, zoals de verzekeringtoezichthouders en mededingingsautoriteiten.

Peter Ingenlath voegt toe; "Uitbreiding naar nieuwe en minder ontwikkelde kredietverzekeringsmarkten biedt aantrekkelijke groeimogelijkheden door samenwerking met lokale dochterondernemingen van klanten uit de core markten, maar ook met lokale bedrijven."

Marktprognose

Peter Ingenlath besluit: "We zien aanwijzingen van een iets minder positief handelsklimaat in een aantal markten. Als gevolg hiervan verwachten we in de loop van het jaar een geleidelijke verslechtering van de schades wat, gezien de huidige prijsontwikkelingen, de marges zou kunnen verkleinen."

"Net als in 2006 zal het ook in 2007 een belangrijke uitdaging zijn om een gezond risico portfolio te verenigen met gezonde omzetgroei. We zien zowel groeimogelijkheden in onze core markten als in kleinere en opkomende markten door onze producten te blijven innoveren en kredietverzekeringen aan te bieden in Turkije, Brazilië, Rusland, India en China. Ook verwachten we te groeien in de Verenigde Staten en Canada en door onze voorgenomen samenwerking met Crédito y Caucíon. De combinatie met Crédito y Caucíon zal een belangrijke uitbreiding van onze dekking in Spanje en Portugal betekenen en onze handelsmogelijkheden voor Zuid-Amerika sterk verbeteren."


Over Atradius
Atradius is een van 's werelds grootste kredietverzekeraars met premie inkomsten van € 1,3 miljard en een wereldwijd marktaandeel van 24 procent. Het bedrijf verzekert jaarlijks handel ter waarde van € 400 miljard tegen het risico van non-betaling en biedt tal van producten variërend van kredietverzekeringen tot incasso. Met 3.500 medewerkers en meer dan 90 kantoren in 40 landen, heeft Atradius toegang tot kredietinformatie van meer dan 45 miljoen ondernemingen op basis waarvan 12.000 kredietlimietbeslissingen per dag genomen worden. Atradius heeft een 'A' rating van Standard & Poor's (vooruitzicht stabiel) en 'A2' van Moody's (vooruitzicht stabiel).

Voor meer informatie
Atradius Corporate Communications
www.atradius.com

Mardi 1 Mai 2007
Notez


Finyear: latest news, derniers articles